Vi anbefaler deg å starte tidlig med profesjonell hjelp og veiledning av godkjent trafikklærer. Vi vil tilrettelegge for mengdetrening og øvelseskjøring i privat regi slik at du får mengdetrening med god kvalitet. Vår erfaring er av læring ved trafikkskole i kombinasjon med systematisk repetisjon gir best resultat.

Opplæringen består av 4 trinn hvor dine kjøreferdigheter avgjør hvilket trinn du befinner deg på;

Trinn 1: Trafikalt Grunnkurs

Består av 10 timer teori med tema:

  • Trafikkopplæring
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken og samhandling
  • Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

4 timer førstehjelpskurs med vekt på:

  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke

3 timer Trafikant i mørket

Trafikant i mørket

Trafikant i mørket er et kurs på vekt på risikovurdering og ferdsel i mørket, årsaker til ulykker, siktstrekninger og lysbruk ved ulike situasjoner i mørket.

I perioden 1. november til 15. mars må alle gjennomføre kurset i forbindelse med trafikalt grunnkurs og før man kan gå opp til førerprøven. Har du tatt trafikalt grunnkurs eller fått førerkort utenom denne perioden og ikke gjennomført kurset, må du gjennomføre dette innen utløpsdato på ditt bevis for øvelseskjøring / førerkort, hvis ikke mister du retten til å kjøre,

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs med vekt på plikter og tiltak ved trafikkulykker. Kurset er obligatorisk for alle som gjennomfører føreropplæring.


Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinn 2 er starten på den praktiske opplæringen hvor du lærer å mestre bilen rent kjøreteknisk. Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime for å vurdere om målene for øvelsene på dette trinnet er oppnådd slik at du kan gå videre til neste trinn.

Trinn 3: Trafikal del

Øvelsene på trinn 3 er rettet mot læring av trafikale ferdigheter i variert vei- og trafikkmiljø. Forbikjøring, trinnvurderingstime og sikkerhetskurs på øvingsbane blir gjennomført på slutten av trinnet.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei

Denne delen av opplæringen inneholder en kombinasjon av teori og kjøring i variert trafikkmiljø med vekt på vurdering av risiko, trafikale holdninger og selvinnsikt. Kurset består av:

  • 2 timer risikoteori
  • 5 timer kjøring i landeveismiljø
  • 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
  • 2 timer refleksjon og oppsummering


Kjøreopplæring for funksjonshemmede

ABC Trafikkskole er en av få trafikkskoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vi har egne biler med spesialutstyr som rattkule med og uten kjørebrytere, håndbetjent gass/brems, venstrebensgass og pedalsett for kortvokste. Vi underviser også i elevenes egne spesialtilpassede biler.

Handicaptilpasset kjøreopplæring

Handicaptilpasset kjøreopplæring

Dette sier noen av våre elever om oss