Generelle priser
Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøringsdemonstrasjon

1 500,-

Mørkekjøringsdemonstrasjon

1 900,-

Kjøretime á 45 min

700,-

Kjøretime e/ kl. 16.30

850,-

Sikkerhetskurs på øvingsbane - Glattkjøring

4 300,-

Gebyr NAF - Baneleie

1 240,-

Forbikjøring (4 timer)

2 800,-

Sikkerhetskurs på vei - Landeveiskjøring, kurvekjøring, kjøring i variert miljø og etter kart / GPS:

7 100,-

Førerprøve inkl. oppvarming

For prøver utenbys og lørdager gjelder andre priser.

3 100,-

1. hjelpskurs 850,-
Lærebok

430,-

Lærebok på Arabisk

600,-

Gebyr til trafikkstasjonen
Teoriprøve

640,-

Førerprøve

1100,-

Utstedelse av førerkort

300,-