Generelle priser
Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøringsdemonstrasjon

1 500,-

Mørkekjøringsdemonstrasjon

1 900,-

Kjøretime á 45 min

650,-

Kjøretime e/ kl. 16.30

800,-

Sikkerhetskurs på øvingsbane - Glattkjøring

3 950,-

Gebyr NAF - Baneleie

1135,-

Forbikjøring (4 timer)

2600,-

Sikkerhetskurs på vei - Landeveiskjøring, kurvekjøring, kjøring i variert miljø og etter kart / GPS:

6 750,-

Førerprøve inkl. oppvarming

For prøver utenbys og lørdager gjelder andre priser.

3 100,-

1. hjelpskurs 850,-
Lærebok

430,-

Lærebok på Arabisk

600,-

Gebyr til trafikkstasjonen
Teoriprøve

600,-

Førerprøve

1040,-

Utstedelse av førerkort

280,-