Du må fylle ut og sende inn søknad for førerkort før timebestilling til praktisk prøve hos Trafikkstasjonen. Teoriprøven kan imidlertid avlegges selv om søknaden ikke er ferdigbehandlet. Her finner du link til søknad om førerkort.

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn, og dine kjøreferdigheter avgjør hvilket trinn du befinner deg på.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Kurset består av 10 timer teori, 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkekjøringsdemonstrasjoner. Etter endt kurs får du et bevis fra Statens Vegvesen Trafikkstasjon, som du må ha med under kjøring. Bevis for øvelseskjøring kan lastes ned til din mobil fra din side på http://www.vegvesen.no/dinside.

Kurset Trafikant i mørket gjennomføres i perioden. 1. November til 15. Mars. Tar du kurset uten om denne perioden, vil du allikevel få beviset ditt, men du må gjennomføre kurset innen utløpsdatoen på beviset for å opprettholde retten til øvingskjøring.

Trinn 2: Tekniske ferdigheter

Trinn 2 er begynnelsen på den praktisk opplæringen hvor du lærer å mestre bilen rent kjøreteknisk. Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime for å vurdere om målene for øvelsene på dette trinnet er nådd slik at du kan gå videre til neste trinn.

Trinn 3: Trafikale ferdigheter

Trinn 3 er rettet mot læring av trafikale ferdigheter i variert vei- og trafikkmiljø. Forbikjøring, trinnvurderingstime og sikkerhetskurs på øvingsbane blir gjennomført på slutten av trinnet.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på vei

Trinn 4 inneholder en kombinasjon av teori og kjøring i variert trafikkmiljø med vekt på elevens risikoforståelse og selvinnsikt. Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker bla. gjennom selvstendig øving på vei.

Dette sier noen av våre elever om oss